În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresul ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 17 februarie 2024 ora 10.00, la distanță în regim online, prin intermediul aplicației electronice ZOOM, cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la aprobarea dării de seamă anuale a Președintelui Uniunii și a Consiliului Uniunii;
  2. Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei pentru formare profesională;
  3. Cu privire la aprobarea Raportului Comisiei de cenzori;
  4. Cu privire la aprobarea Bugetului Uniunii și a mărimii contribuției obligatorii de membru pentru anul 2024, a normelor cu  privire la calcularea și determinarea veniturilor și a cheltuielilor pentru anul 2024;
  5. Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul Uniunii.

Materialele pentru ședința congresului vor fi diseminate membrilor Uniunii cel tîrziu cu 5 zile pînă la data ședinței.

Datele de logare în aplicațiea ZOOM vor fi expediate la  adresa de email a membrilor activi cu drept de vot.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 17 ianuarie 2024, ora 10:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, email: uaam_secretar@mail.ru