Institutul de instruire teoretică și continuă în management anticriză a fost înființat prin decizia Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova la data de 01  februarie 2023, este o structură fără personalitate juridică a Uniunii și activează în baza Legii cu privire la administratorii autorizați, Statutul Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova, Regulamentul Institutului  și altor acte normative.

Institutul are ca scop instruirea teoretică, inclusiv pregătirea și perfecționarea profesională a administratorilor autorizați și altor categorii de persoane în domeniul managementului anticriză, în corespundere cu Planurile de instruire aprobate de Uniune, respectiv cu standardele și practicile internaționale.

Pentru atingerea scopului propus, Institutul urmărește îndeplinirea următoarelor obiective:

a) asigurarea cadrului organizatoric necesar instruirii și pregătirii profesionale a administratorilor autorizați, îmbunătățirii nivelului profesional al acestora și respectării deontologiei și disciplinei profesionale; 

b) sistematizarea necesităților de instruire și stabilirea formelor de pregătire la standarde de competență profesionale într-un sistem nediscriminatoriu de oportunități egale și uniforme la nivel național;

c) realizarea de studii și programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu ramura managementului anticriză în scopul dezvoltării profesiei de administrator autorizat; 

d) stabilirea unor relații de cooperare permanentă, pe plan intern și internațional, cu instituțiile și organizațiile cu atribuții în realizarea instruirii și perfecționării pregătirii profesionale în sistemul profesiilor care necesită pregătire juridică și economică;

e) contribuirea la armonizarea legislației și a practicii judiciare cu uzanțele bunelor practici în domeniu prin realizarea de studii și programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu formarea, dezvoltarea și perfecționarea profesiei de administrator autorizat, în plan intern și internațional;

f) atragerea de fonduri interne/externe în vederea dezvoltării calității profesionale a administratorilor autorizați;

g) cooperare internă/internațională în vederea dezvoltării unor parteneriate cu instituții sau organizații de reglementare și aplicare a procedurii de insolvabilitate și a procedurilor de prevenire a insolvabilității, inclusiv a procedurilor privind supravegherea financiară sau administrare fiduciară;

h) contribuirea la uniformizarea practicii în domeniu prin crearea și promovarea de bune practici;

i) orice alte obiective care pot contribui la dezvoltarea calității sistemului de pregătire profesională a administratorilor autorizați.