CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2019

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14.00, în incinta Centrului de Business "V-Continental", Sala de conferinţe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)     Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)     Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)     Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)     Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)     Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională;

6)     Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;

7)     Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

 

Ø Înregistrarea participanţilor la Congres v-a avea loc în intervalul orelor 12.50-13.50.

Ø Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Ø Se stabileşte termenul limită - 30.11.2019 pentru membrii Uniunii de a prezenta Consiliului cereri cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Comisiei de deontologie şi formare profesională (5 membri titulari+3 membri supleanţi) cu anexarea la cerere a acordului în scris a candidatului. Cererile pot fi înaintate prin intermediul poştei electronice a UAAM - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. sau la sediul UAAM, strada Toma Ciorbă 18.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..  

 

 

MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Acum 19 ani, recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui, prin Decretul Preşedintelui RM din 11 octombrie 2000, a fost instituită Sărbătoarea profesională - Ziua Juristului, care o consemnam în fiecare an, atunci cînd răcoarea toamnei se mai lasă îmblînzită de dărnicia soarelui, cînd văzduhul e îmbibat cu iz de crizanteme şi gutuie.

Cu această frumoasă ocazie, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, Vă adresează D-voastră, celor care vă aduceţi aportul la înfătuirea justiţiei, cele mai sincere felicitări.

Stimaţi colegi, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi parcurgem cu toţii o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vreau să vă felicit pe toţi cei care aţi îmbrăţişat această nobilă profesiune. Vă urez sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, ani frumoşi în performanţe. Fie ca activitatea Dumneavoastră să Vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în exercitarea nobilei profesii de jurist!

 

      Cu profund respect,

 

Ion POPA,

Preşedintele Uniunii Administratorilor

Autorizaţi din Moldova

 

 

Stimate Doamne şi Domnişoare!

În suita sărbătorilor de primăvară, un loc aparte în inima oricărui om îl ocupă emoţia generată de sărbătorirea Zilei Internaţionale a Femeii, prilej pentru care am onoarea, în numele Consiliului UAAM, să aduc tuturor Doamnelor şi Domişoarelor din cadrul Uniunii cele mai calde şi sincere felicitări şi urări de multă sănătate şi fericire, realizări profesionale şi personale din cele mai frumoase.

Prezenţa Dumneavoastră spirituală înnobilează domeniul nostru profesional. Vă purtăm recunoştinţă pentru că cultivaţi cele mai nobile sentimente: dragostea, sinceritatea şi tot ce este mai bun pe acest pămînt.

Să vă dea Dumnezeu forţe de a trece cu demnitate peste greutăţi şi impulsul de a rămîne mereu aşa cum sînteţi – gingaşe, frumoase şi pline de viaţă, să aveţi parte de pace sufletească şi de lumină în casa dumneavoastră.

 Cu mult respect,

 

                                    Ion POPA

                             Preşedintele UAAM

 

 

 

Compartimente