Președinte: Irina SELEVESTRU

Atribuții:

-          adoptă decizii pe orice problemă ce ţine de activitatea CNII ”MOLDINSOLV”şi care nu este de competenţa exclusiva a altor organe;

-          reprezintă Centrul în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;

-          administrează operativ mijloacele, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare;

-          organizează și dirijează activitatea curentă a centrului, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare;

-          face propuneri pentru angajarea şi concedierea personalului;

-          asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de lege;

-          poarta răspundere personală de activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;

-          vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donaţiile colectate şi participă la distribuirea ajutorului umanitar şi de altă natură;

-          oferă autorităţilor publice împuternicite informaţia necesară şi prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;

-          emite ordine, indicaţii, instrucţiuni;

-          decide asupra formelor şi metodelor de lucru, asigură integritatea şi folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei, etc.iei, etc.