Comunicatul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

cu privire la Congresul ordinar al Uniunii din 12.12.2019

 

În temeiul art. 5.2 al Statutului UAAM, art. 42 (2) din Legea nr. 161 din 18.07.2014 şi Deciziei Consiliului Uniunii din 04.11.2019, la 14 decembrie 2019, ora 14.00, a fost Convocat Congresul ordinar al Uniunii Administratorilor Autorizaţi, care şi-a desfăşurat lucrările în sala de conferinţe a centrului de Business V-Continental din bdul D. Cantemir 5/4.

La lucrările Congresului au participat 80 administratori autorizaţi din cei 155 de membri activi ai Uniunii.

Agenda de lucru a Congresului a cuprins următoarele chestiuni:

1)     Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)     Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)     Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)     Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)     Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională;

6)     Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;

7)     Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

 

Cu mesage de salut în adresa participanţilor la Congres au venit invitaţii Congresului: dl Radu Foltea, Secretar de stat la Ministerul Justiţiei, Dna Felicia Chifa, Preşedintele Consiliului de Mediere din Moldova ş.a.

În cadrul Congresului a fost semnat un protocol de colaborare între Uniunea Administratorilor Autorizaţi şi Consiliul de Mediere.

Congresul a examinat şi a aprobat rapoartele anuale ale preşedinţilor: Consiliului, Comisiei de Autorizare şi Disciplină, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și Comisiei de cenzori.

În legătură cu expirarea mandatului, Congresul a ales o nouă componenţă a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională.

La finele Congresului, dl Preşedinte Ion POPA a mulţumit membrilor comisiei precedente pentru munca depusă şi le-a dorit noilor membri aleşi succese, care să îndreptăţească încrederea acordată de colegi.

 

 


 

EXTRAS

din Hotărîrea Congresului ordinar

al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

din 14 decembrie 2019

 

CONGRESUL UNIUNII HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Dărea de seamă anuală a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2. Se aprobă Raportul membrilor Uniunii, desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3. Se aprobă Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4. Se aprobă Raportul Comisiei de cenzori;

5. În baza rezultatelor votării secrete:

5.1. Se aleg în calitate de membri permanenţi ai Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională următoarele persoane:

1)   GHERMAN Andrei

2)   POPA Lilian

3)   BALAN Vladimir

4)   GÎRLEANU Natalia

5)   CATAN Carolina

 

 5.2. Se aleg în calitate de membri supleanţi ai Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională următoarele persoane:

1)   BEVZIUC Sergiu

2)   VASILIEV Ruslan

3)   GÎNDEA Anatol

6. Se aprobă bugetul Uniunii pentru anul 2020.

6.1 Se aprobă contribuţia obligatorie de membru al Uniunii pentru anul 2020 în mărime de 8000 lei.

6.2 Se aprobă Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.

7. Se încetează calitatea de membru al Uniunii începînd cu data de 01.01.2020, în cazul  neachitării pînă la data de 31.12.2019 a restanţelor la plata contribuţiilor obligatorii de membru pentru anii 2017-2019, a următorilor administratori autorizaţi: Barba Victor, Palade Dionisie, Pelin Valentin, Plugaru Olesea.       

  

 Preşedinte,

 Ion POPA

 

Secretar,

Sava TURIŢĂ