Print

 

CONGRESUL ORDINAR AL UAAM - 2019

 

În atenţia membrilor Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova

 Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova anunţă convocarea Congresului ordinar al UAAM cu prezenţa obligatorie a membrilor pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14.00, în incinta Centrului de Business "V-Continental", Sala de conferinţe, mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 5/4, cu următoarea Ordine de zi:

 

1)     Cu privire la examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;

2)     Cu privire la Raportul membrilor Uniunii desemnaţi în Comisia de Autorizare şi Disciplină;

3)     Cu privire la Raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;

4)     Cu privire la Raportul Comisiei de cenzori;

5)     Cu privire la alegerea membrilor Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională;

6)     Cu privire la aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu  privire la calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;

7)     Cu privire la încetarea calităţii de membru al Uniunii. (art. 39 alin. 1 lit. g), art. 47 alin. 3 al Legii nr. 161).

 

Ø Înregistrarea participanţilor la Congres v-a avea loc în intervalul orelor 12.50-13.50.

Ø Pentru participare la Congres este necesar de prezentat legitimaţia de membru, iar în cazul transmiterii dreptului de vot - şi procura autentificată conform legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

Ø Se stabileşte termenul limită - 30.11.2019 pentru membrii Uniunii de a prezenta Consiliului cereri cu privire la propunerea de candidaţi pentru funcţiile de membri ai Comisiei de deontologie şi formare profesională (5 membri titulari+3 membri supleanţi) cu anexarea la cerere a acordului în scris a candidatului. Cererile pot fi înaintate prin intermediul poştei electronice a UAAM - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. sau la sediul UAAM, strada Toma Ciorbă 18.

Ø Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 14 decembrie 2019, ora 14:30, cu numărul de participanţi prezenţi.

 

Informaţii suplimentare la tel.: 069255640, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..