MESAJ

de felicitare cu prilejul sărbătorii profesionale – Ziua Juristului

 

       Onoraţi colegi,

 

Acum 19 ani, recunoscînd aportul juriştilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea justiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui, prin Decretul Preşedintelui RM din 11 octombrie 2000, a fost instituită Sărbătoarea profesională - Ziua Juristului, care o consemnam în fiecare an, atunci cînd răcoarea toamnei se mai lasă îmblînzită de dărnicia soarelui, cînd văzduhul e îmbibat cu iz de crizanteme şi gutuie.

Cu această frumoasă ocazie, Uniunea Administratorilor Autorizaţi din Moldova, Vă adresează D-voastră, celor care vă aduceţi aportul la înfătuirea justiţiei, cele mai sincere felicitări.

Stimaţi colegi, această sărbătoare este încă un prilej de a reconsidera importanţa Justiţiei în destinul umanităţii. Astăzi parcurgem cu toţii o etapă importantă şi dificilă din istoria contemporană a statului nostru Republica Moldova, în care Justţia este componenta ce realizează, în mod direct, edificarea Statului de Drept. De modul cum înţelegem noi, cei care profesăm dreptul, să ne exercităm meseria, depinde şi încrederea societăţii în instituţiile statului.

Cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua Juristului, în numele meu şi al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, vreau să vă felicit pe toţi cei care aţi îmbrăţişat această nobilă profesiune. Vă urez sănătate şi prosperitate, ani de viaţă rodnică, ani frumoşi în performanţe. Fie ca activitatea Dumneavoastră să Vă aducă satisfacție, aprecieri și noi realizări în exercitarea nobilei profesii de jurist!

 

      Cu profund respect,

 

Ion POPA,

Preşedintele Uniunii Administratorilor

Autorizaţi din Moldova